target: 25.000

volgers

21.546

vrijwilligers zetten zich in

200+

target: 37.676

structurele projectsponsors

40.598

connecties

target: 3.500

4.186

target: 80.000

likes

96.000

target: 7,4%

uitstroom kindsponsors

6,3%

target: 1.212

nieuw gesponsorde kinderen

869

target: 12%

uitstroom structurele projectsponsors

11,9 %

target: 14.220

nieuwe projectsponsors

14.141

gesponsorde kinderen

59.838

Wat we bereikt hebben

52.339

kindsponsors

target: 52.233

418.235

unieke bezoekers website per maand

target: 400.000

Uitgaven

Inkomsten

Wervingskosten baten
€ 4.305.000

Beheer en administratie
€ 1.222.000

Besteed aan doelstelling
€ 45.367.000

begroot
€ 52.849.000

Uitgaven
€ 50.894.000

Eigen fondsenwerving
€ 24.205.000

Acties van derden (Giro555, Nationale Postcode loterij)
€ 5.407.000

Subsidies van overheden
€  23.481.000

begroot
€ 52.849.000

Inkomsten
€ 53.138.000

Overige
€ 45.000

4.186

target: 3.500

connecties

target: 25.000

volgers

21.546

96.000

likes

target: 80.000

nieuw gesponsorde kinderen

target: 1.212

869

uitstroom kindsponsors

6,3%

target: 7,4%

target: 12%

uitstroom structurele projectsponsors

11,9 %

target: 14.220

nieuwe projectsponsors

14.141

200+

vrijwilligers zetten zich in

target: 400.000

unieke bezoekers website per maand

418.235

target: 37.676

structurele projectsponsors

40.598

gesponsorde kinderen

59.838

target: 52.233

kindsponsors

52.339

Wat we bereikt hebben

Uitgaven

Uitgaven
€ 50.894.000

begroot
€ 52.849.000

Besteed aan doelstelling
€ 45.367.000

Beheer en administratie
€ 1.222.000

Wervingskosten baten
€ 4.305.000

Overige
€ 45.000

Eigen fondsenwerving
€ 24.205.000

Acties van derden (Giro555, Nationale Postcode loterij)
€ 5.407.000

Subsidies van overheden
€  23.481.000

begroot
€ 52.849.000

Inkomsten
€ 53.138.000

Inkomsten

Plan International

Lees nu alle mooie verhalen in dit online magazine
Volledig scherm