Sustainable Development
Goals 2030

In september 2015 hebben alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Het zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen waarmee een einde moet komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Het streven is om ze in 2030 gerealiseerd te hebben. 

Plan International Nederland staat achter alle doelen en richt zich in het bijzonder op sommige ervan. Met gender equality (5) als belangrijkste.

SDG 5 gaat onder andere over het uitroeien van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer, inclusief vrouwenhandel en seksuele - en andere soorten uitbuiting. En over het uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken zoals kindhuwelijken, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking. Plan International Nederland zet zich hier met allerlei programma’s
intensief voor in.

SDG 5 - Gendergelijkheid

Tegen 2030 heeft iedereen het hele jaar door toegang tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. Dat geldt ook voor armen en mensen in kwetsbare situaties, inclusief kinderen.  

Bovendien verdubbelt de landbouwproductiviteit en het inkomen van kleinschalige voedselproducenten, in het bijzonder die van vrouwen, inheemse volkeren, familieboeren, veefokkers en vissers. Dat lukt mede dankzij veilige en gelijke toegang tot land, andere productieve hulpbronnen, kennis, financiële diensten en markten.

SDG 2 - Geen honger

Tegen 2030 is de moedersterfte wereldwijd teruggedrongen naar minder dan 70 per 100.000 kinderen. Ook hebben alle meisjes en jonge vrouwen dan toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg inclusief gezinsplanning. Overheden moeten informatie en voorlichting erover ingebed hebben in hun landelijke strategieën en programma’s.

SDG3 - Goede gezondheid en welzijn

SDG 4 richt zich ook op secundair onderwijs en een levenlang leren. Tegen 2030 is het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden aanzienlijk toegenomen zodat zij kans hebben op fatsoenlijke banen of een eigen onderneming. Bovendien is genderongelijkheid in het onderwijs opgeheven en heeft iedereen toegang tot (beroeps)onderwijs op alle niveaus, inclusief meisjes en vrouwen, kinderen in conflictsituaties en rampen, mensen met een beperking en inheemse volkeren.

SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Tegen 2030 heeft iedereen toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater. Bovendien heeft iedereen dan toegang tot degelijke sanitaire voorzieningen zoals latrines of wc’s, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties.

SDG 6 - Schoon water en sanitair

Tegen 2030 hebben alle vrouwen en mannen waardig werk onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden tegen gelijk loon voor werk van gelijke waarde, inclusief jonge mensen en mensen met een beperking. Bovendien is het aantal jongeren dat niet aan het werk is, geen onderwijs volgt noch met een opleiding bezig is, aanzienlijk verminderd.

SDG 8 - Waardig werk en economische groei

Tegen 2030 is er sprake van sociale, economische en politieke inclusie van iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, beperking, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische status.

Iedereen krijgt gelijke kansen, onder andere door het afschaffen van discriminerende praktijken, wetten en beleid en door wetgeving, beleid en
acties die gelijke kansen bevorderen.

SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Tegen 2030 komt er onder meer een einde aan misbruik, uitbuiting, marteling, mensenhandel en alle andere vormen van geweld tegen kinderen. Alle kinderen en jongeren worden op alle niveau’s betrokken bij besluitvorming.

SDG 16 - Vrede, gerechtigheid en sterke publieke diensten

Sustainable Development 
Goals 2030

In september 2015 hebben alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Het zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen waarmee een einde moet komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Het streven is om ze in 2030 gerealiseerd te hebben. 

Plan International Nederland staat achter alle doelen en richt zich in het bijzonder op sommige ervan. Met gender equality (5) als belangrijkste.

Einde aan kindhuwelijken in vier Midden-Amerikaanse landen 

SDG 5 gaat onder andere over het uitroeien van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer, inclusief vrouwenhandel en seksuele - en andere soorten uitbuiting. En over het uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken zoals kindhuwelijken, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking. Plan International Nederland zet zich hier met allerlei programma’s
intensief voor in.

SDG 2 - Geen honger

Tegen 2030 heeft iedereen het hele jaar door toegang tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. Dat geldt ook voor armen en mensen in kwetsbare situaties, inclusief kinderen.  

Bovendien verdubbelt de landbouwproductiviteit en het inkomen van kleinschalige voedselproducenten, in het bijzonder die van vrouwen, inheemse volkeren, familieboeren, veefokkers en vissers. Dat lukt mede dankzij veilige en gelijke toegang tot land, andere productieve hulpbronnen, kennis, financiële diensten en markten.

SDG3 - Goede
gezondheid en welzijn

Tegen 2030 is de moedersterfte wereldwijd teruggedrongen naar minder dan 70 per 100.000 kinderen. Ook hebben alle meisjes en jonge vrouwen dan toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg inclusief gezinsplanning. Overheden moeten informatie en voorlichting erover ingebed hebben in hun landelijke strategieën en programma’s.

2,9 miljard dollar voor onderwijs voor meisjes
in crisissituaties

SDG 4 richt zich ook op secundair onderwijs en een levenlang leren. Tegen 2030 is het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden aanzienlijk toegenomen zodat zij kans hebben op fatsoenlijke banen of een eigen onderneming. Bovendien is genderongelijkheid in het onderwijs opgeheven en heeft iedereen toegang tot (beroeps)onderwijs op alle niveaus, inclusief meisjes en vrouwen, kinderen in conflictsituaties en rampen, mensen met een beperking en inheemse volkeren.

SDG 6 - Schoon water en sanitair

Tegen 2030 heeft iedereen toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater. Bovendien heeft iedereen dan toegang tot degelijke sanitaire voorzieningen zoals latrines of wc’s, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties.

SDG 8 - Waardig werk en economische groei

Tegen 2030 hebben alle vrouwen en mannen waardig werk onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden tegen gelijk loon voor werk van gelijke waarde, inclusief jonge mensen en mensen met een beperking. Bovendien is het aantal jongeren dat niet aan het werk is, geen onderwijs volgt noch met een opleiding bezig is, aanzienlijk verminderd.

SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Tegen 2030 is er sprake van sociale, economische en politieke inclusie van iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, beperking, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische status.

Iedereen krijgt gelijke kansen, onder andere door het afschaffen van discriminerende praktijken, wetten en beleid en door wetgeving, beleid en
acties die gelijke kansen bevorderen.

SDG 16 - Vrede, gerechtigheid en sterke publieke diensten

Tegen 2030 komt er onder meer een einde aan misbruik, uitbuiting, marteling, mensenhandel en alle andere vormen van geweld tegen kinderen. Alle kinderen en jongeren worden op alle niveau’s betrokken bij besluitvorming.

Plan International

Lees nu alle mooie verhalen in dit online magazine
Volledig scherm